NGÃ BẢY TỔ CHỨC HỘI THI BÁO CÁO VIÊN GIỎI NĂM 2019
Huỳnh Thanh Cần 29/08/2019 09:59

 

Ngày 27/8/2019, tại Trung tâm Hội nghị thị xã, Thị ủy Ngã Bảy tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019. Đồng chí Đào Văn Liêm, Trưởng phòng Thông tin - Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang đến dự làm Trưởng Ban giám khảo Hội thi.

 

Nhằm tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời, để đưa hoạt động báo cáo viên ngày càng đi vào nề nếp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Đảng bộ và từng tổ chức cơ sở đảng hiện nay vì đây là một trong những kênh thông tin đặc biệt quan trọng, trực tiếp tuyên truyền, phổ biến chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đây cũng chính là hoạt động mang tính định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Ngoài ra, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng còn có nhiệm vụ phê phán các quan điểm sai trái, phản động; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững sự ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Thị ủy Ngã Bảy tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019 có tổng số 16 thí sinh là báo cáo viên, tuyên truyền viên đến từ các đảng bộ, chi bộ trong Đảng bộ thị xã. Trong đó, các thí sinh phải thực hiện 03 phần thi đó là: soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi ứng xử; theo thể lệ, các thí sinh phải soạn và nộp đề cương về Ban tổ chức Hội thi trước để Ban giám khảo chấm điểm (hệ số 2), thực hiện phần thuyết trình và trả lời câu hỏi ứng xử tại Hội thi (điểm thuyết trình hệ số 3 và trả lời câu hỏi hệ số 1). Hội thi đã thu hút gần 400 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tham dự, cổ vũ. Qua Hội thi, Thị ủy đã khen thưởng 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 05 giải khuyến khích.

Hội thi lần này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, là dịp để các báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình; đồng thời, kết quả Hội thi cũng là cơ sở để Thị ủy chọn 02 thí sinh giới thiệu, đăng ký dự Hội thi Báo cáo viên cấp tỉnh theo kế hoạch.

 

Minh Luân
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE