NGÃ BẢY TẬP HUẤN CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGHIỆP VỤ DÀNH CHO CÁN BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI Ở CƠ SỞ
Huỳnh Thanh Cần 20/06/2019 14:37

Sáng ngày 04/6/2019, tại Trung tâm Hội nghị thị xã, Thị ủy Ngã Bảy tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội. Đồng chí Nguyễn Thị Khiết, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Trưởng Ban Dân vận Thị ủy dự khai mạc.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức là nhằm thực hiện nội dung Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW, ngày 19/10/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Trong đó, lớp bồi dưỡng triển khai 02 chuyên đề: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta và chuyên đề Hệ thống chính trị ở Việt Nam.

Dự lớp bồi dưỡng có 225 học viên là các đồng chí phụ trách phó Khối Dân vận; Chủ tịch, phó Chủ tịch, Bí thư, phó Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành các đoàn thể: Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Liên Hiệp Phụ Nữ, Cựu Chiến binh, Đoàn thanh niên các xã, phường và các đồng chí là Trưởng, phó Ban Công tác Mặt trận, Chi hội trưởng, Chi hội phó các đoàn thể ấp - khu vực trên địa bàn.

 Phát biểu khai mạc lớp, đồng chí Nguyễn Thị Khiết, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Trưởng Ban Dân vận Thị ủy nhấn mạnh. Đây là lớp bồi dưỡng nghiệp vụ được tổ chức theo phương thức mới - phương thức 6 trong 1, đây là phương thức vừa góp phần quán triệt đồng bộ các chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở, vừa tiết kiệm kinh phí, thời gian trong việc mở các lớp bồi dưỡng của địa phương. Từ đó, việc mở lớp đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Dân vận Thị ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ thị xã đến cơ sở. Đồng thời, với phương thức này cũng đặt ra cho các học viên những yêu cầu cụ thể là, việc tham gia học tập phải được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ về số lượng, tập trung theo dõi, nắm vững những nội dung được triển khai, nâng cao nhận thức chính trị và chuyên môn nghiệp vụ để vận dụng linh hoạt và hiệu vào thực tiễn công tác ở cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, cùng với Đảng bộ, Chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra.

Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng diễn ra trong thời gian 01 ngày.       

 

BTG Thị ủy Ngã Bảy
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE