NGÃ BẢY HỌP MẶT KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG
Huỳnh Thanh Cần 05/08/2019 09:54
Ngã Bảy họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập ngành Tuyên giáo của Đảng

 

Chiều ngày 01/8/2019, tại trụ sở Thị ủy; Ban Tuyên giáo Thị ủy Ngã Bảy tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2019).

Đại biểu đến dự họp mặt có Thường trực Thị ủy, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thị ủy, các đồng chí cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo ngành Tuyên giáo huyện ủy (trước đây), thị xã Ngã Bảy và các đồng chí cán bộ Tuyên giáo, Tuyên huấn các Đảng ủy trực thuộc Thị ủy.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Phil - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã đã ôn lại truyền thống của ngành trải qua 89 năm xây dựng và phát triển. Cùng với sự phát triển của ngành Tuyên giáo nói chung, những năm qua, nhất là kể từ sau khi được chia tách, thành lập thị xã, ngành Tuyên giáo thị xã Ngã Bảy đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo công tác tư tưởng đi vào chiều sâu và hiệu quả rõ nét trên nhiều mặt. Các hoạt động đó đã góp phần bồi dưỡng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, động viên các phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh. Công tác phối hợp với các ngành, địa phương ngày càng chặt chẽ, nhất là trao đổi thông tin, định hướng dư luận xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân. Tổ chức bộ máy Tuyên giáo từ thị xã đến cơ sở được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Buổi họp mặt cũng đã ghi nhận các ý đầy tâm huyết của các đồng chí cán bộ Tuyên giáo lão thành về những vấn đề mới đã và đang xảy ra trên các lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, kinh tế và đời sống nhân dân hiện nay; đòi hỏi nỗ lực của toàn ngành Tuyên giáo thị xã phải phấn đấu, quyết tâm cao hơn nữa trong thời gian tới để làm tốt nhiệm vụ tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền trên mặt trận tư tưởng, chính trị của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt, đồng chí Phan Thanh Mỹ, Phó Bí thư Thị ủy thay mặt Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Thị ủy ghi nhận những đóng góp tích cực của ngành Tuyên giáo thời gian qua. Đồng thời, đề nghị toàn ngành Tuyên giáo từ thị xã đến cơ sở, thời gian tới cần tiếp tục thực hiện công tác Tuyên giáo một cách sáng tạo, hiệu quả hơn nữa; kịp thời tham mưu cho cấp ủy giải quyết những vấn đề phát sinh, kiên quyết đấu tranh chống lại những biểu hiện suy thoái, chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên internet và mạng xã hội; nâng cao chất lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc định hướng dư luận xã hội; giải quyết kịp thời những bức xúc phát sinh trong nhân dân; tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.v.v. góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh tư tưởng của cán bộ, đảng viên và tâm trạng của quần chúng nhân dân trên địa bàn.

 

Minh Luân
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE