NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN VÀ RÀ SOÁT, SÀNG LỌC NHỮNG ĐẢNG VIÊN KHÔNG CÒN ĐỦ TƯ CÁCH RA KHỎI ĐẢNG
Huỳnh Thanh Cần 20/06/2019 15:12

Ông Phan Thanh Mỹ - Phó Bí thư Thị ủy Ngã Bảy vừa chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 20/01/2019 của Ban Bí thư.

Trong kế hoạch của Thị ủy yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Chỉ thị số 28-CT/TW và kế hoạch này đến cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ. Trong đó, việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định. Đảng viên mới được kết nạp phải là quần chúng thật sự ưu tú, có phẩm chất chính trị, đạo đức trong sáng, được rèn luyện thử thách trong thực tiễn, động cơ vào đảng đúng đắn. Thực hiện nghiêm túc về quản lý sinh hoạt đảng và chuyển sinh hoạt đảng. Cấp ủy khi thực hiện việc chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên phải thông báo bằng văn bản cho cấp ủy cơ sở nơi đảng viên được chuyển đến.

Nội dung được lãnh đạo các xã, phường quan tâm nhất là các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên ngay từ các chi bộ. Kịp thời phát hiện và kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng. Trong rà soát cần làm rõ những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt đảng hoặc đã chuyển sinh hoạt đảng nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức đảng có thẩm quyền, những đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước, những đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín trong nhân dân thấp.

(Ông Phan Thanh Mỹ - Phó Bí thư Thị ủy Ngã Bảy phát biểu tại cuộc họp triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 28 của Ban Bí thư)

Phát biểu chỉ đạo trong cuộc họp, Ông Phan Thanh Mỹ - Phó Bí thư Thị ủy Ngã Bảy yêu cầu các đảng bộ, chi bộ khắc phục triệt để tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh trong công tác đánh giá, phân loại đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng. Việc sàng lọc này cần làm thận trọng và theo từng đợt để tránh tình trạng khiếu kiện về sau.

 

 

Yến Linh
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE