HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2020
Huỳnh Thanh Cần 27/02/2020 08:08

 

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngã Bảy đã tổ chức hội nghị học tập, thực hiện chuyên đề năm 2020 tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

 

Trên 80 cán bộ tham gia công tác mặt trận và các vị chức sắc tôn giáo trên địa bàn thành phố đã được nghe triển khai chuyên đề 2020 Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cũng như một số giải pháp cụ thể và nghe triển khai kế hoạch tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Mục đích đợt triển khai nhằm tuyên truyền quán triệt sâu rộng trong hệ thống mặt trận, các tổ chức thành viên để đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp trong hệ thống Mặt trận và nhân dân ở khu dân cư, gắn với thực hiện Nghị quyết đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 và thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương; góp phần tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

 

Hoài Trọng
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE