GHI NHẬN 21 THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC
Huỳnh Thanh Cần 20/12/2019 08:11
Ghi nhận 21 tham luận tại hội thảo khoa học

 

Ngày 18.12.2019, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang phối hợp với Thị ủy, UBND thị xã Ngã Bảy tổ chức hội thảo khoa học ( lần 2, năm 2019 ) “Thực trạng và giải pháp xây dựng mô hình chính quyền thân thiện cấp xã, ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang”. Dự hội thảo có trên 80 khách mời là đại diện lãnh đạo các, sở ban ngành tỉnh; Thường trực Thị ủy, UBND, UB MTTQ Việt Nam  thị xã; lãnh đạo các, phòng, ban, ngành, đoàn thể; Thường trực Đảng ủy - UBND 6 xã phường và cán bộ công chức của phường Ngã Bảy, xã Hiệp Lợi.

 

 

Với chủ đề “Thực trạng và giải pháp xây dựng mô hình chính quyền thân thiện cấp xã, ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang”, tại hội thảo lần thứ 2 này đã nhận được 21 tham luận của một số sở ban, ngành tỉnh; các khoa của Trường Chính trị; các phòng, ban, ngành thị xã; UBND phường Ngã Bảy và xã Hiệp Lợi.

 

 

Nhìn chung các tham luận khai thác nhiều khía cạnh, nhiều cách tiếp cận với chủ đề hội thảo, cũng như hướng giải quyết trực tiếp các vấn đề theo định hướng của nội dung hội thảo, nhằm thiết lập bộ chỉ số đánh giá thực trạng công tác xây dựng chính quyền thân thiện ở xã Hiệp Lợi và phường Ngã Bảy, các nội dung và tiêu chí như: về thực hiện nội dung cải cách thủ tục hành chính; thực hiện dân chủ trong cơ quan và dân chủ cơ sở; thực hiện nụ cười công sở, các quy định về văn hóa công sở và quy tắc ứng xử; về tiếp công dân, tổ chức đối thoại và giải quyết khiếu nại, tố cáo; về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính; về chăm lo cho nhân dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, cũng như những định hướng và giải pháp góp phần nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền thân thiện ở xã Hiệp Lợi và phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, trong đó có các tham luận đi sâu vào đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền để xây dựng mô hình chính quyền thân thiện cấp xã giai đoạn hiện nay; thực trạng và giải pháp thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính ở phường Ngã Bảy và xã Hiệp Lợi; một số giải pháp cơ bản để chính quyền thân thiện, làm tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân.... Ban tổ chức đã trân trọng ghi nhận những đóng góp từ các tham luận, đồng thời sẽ nghiên cứu, xác lập, củng cố, hoàn thiện những giải pháp khoa học của đề tài.

 

Hoài Trọng
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE