SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP KIỂM TRA GIÁM SÁT THI HÀNH KỸ LUẬT ĐẢNG
admin 08/08/2018 22:25
Thị ủy Ngã Bảy vừa tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Thực hiện quy chế phối hợp này, thời gian qua

Thị ủy Ngã Bảy vừa tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Thực hiện quy chế phối hợp này, thời gian qua Ban thường vụ Thị ủy Ngã Bảy đã ban hành Quyết định số 261 ngày 29/02/2016 của Ban thường vụ Thị ủy Ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra Thị ủy với 12 cơ quan, phòng, ban, ngành thị xã.

Ông Dương Văn Sơn, Phó bí thư Thường Trực Thị ủy Ngã Bảy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Kết quả qua 3 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra Thị ủy với các cơ quan, làm cơ sở giúp Thường trực Thị ủy thẩm định 113 trường họp về công tác cán bộ; khen thưởng cho các tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh” 5 năm liền và đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; qua phối hợp cũng đã triển khai thực hiện tốt Chương trình kiểm tra giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên của Ban thường vụ Thị ủy. Về kỷ luật đảng, 3 năm qua đã thi hành kỷ luật 4 đảng viên.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo quy chế phối hợp thời gian qua cũng được nhìn nhận là chưa thường xuyên, kịp thời. Để công tác phối hợp kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn, ông Dương Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Ngã Bảy yêu cầu các cơ quan đã thực hiện ký kết quy chế phối hợp với Ủy Ban Kiểm tra Thị ủy phải nắm và bám sát nội dung quy chế để có chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ tốt hơn; trong xây dựng nội dung giám sát phải đảm bảo tính thống nhất giữa các đoàn giám sát, tránh trùng lắp gây mất thời gian không chỉ với đoàn giám sát mà cả đơn vị được giám sát.

 

Bảo Toàn
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE