BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH KHOÁ 84
admin 17/10/2018 23:27
Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang vừa phối hợp với Thị ủy Ngã Bảy tổ chức lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính khóa 84 (2017-2018). Đến dự buổi lễ có lãnh đạo BGH

Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang vừa phối hợp với Thị ủy Ngã Bảy tổ chức lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính khóa 84 (2017-2018). Đến dự buổi lễ có lãnh đạo BGH Trường chính trị tỉnh, ông Phan Thanh Mỹ, Phó Bí thư Thị ủy Ngã Bảy.

Ông Phan Thanh Mỹ, Phó Bí thư Thị ủy Ngã Bảy trao bằng tốt nghiệp cho các học viên tại buổi bế giảng

64 học viên tham gia khóa học với thời gian đào tạo là 12 tháng theo phương thức vừa học vừa làm. Trong thời gian học tập các học viên được tiếp thu các nội dung về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa; Đảng cộng sản và lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước, nghiệp vụ công tác mặt trận tổ quốc và đoàn thể ở cơ sở; nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở và một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở…

Kết thúc khóa học, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đã trao 64 bằng tốt nghiệp cho các học viên đủ điều kiện, trong đó có 2 học viên được xếp loại khá và được Trường tặng giấy khen có nhiều thành tích trong phong trào học tập và rèn luyện trong suốt khóa học. Qua khóa học, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về quan điểm của CN Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, các đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước góp phần nâng cao phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, năng lực công tác của người cán bộ, công chức, viên chức, quản lý, qua đó từng bước giúp địa phương xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực có trình độ lý luận chính trị vững vàng để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở tại các cơ quan, đơn vị.

Quốc Khánh
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE