ÔNG HUỲNH THANH TẠO- PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM TẠI ĐẢNG BỘ THỊ XÃ NGÃ BẢY
Huỳnh Thanh Cần 28/06/2019 08:13
Ông Huỳnh Thanh Tạo- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm tại Đảng bộ thị xã Ngã Bảy

Ông Huỳnh Thanh Tạo- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu QH tỉnh Hậu Giang cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan vừa đến kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm tại Đảng bộ thị xã Ngã Bảy.

Ông Huỳnh Thanh Tạo- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang làm việc với BCH Đảng bộ thị xã Ngã Bảy trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019.

Hiện trong 18 chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ năm 2019, đến nay thị xã Ngã Bảy đã hoàn thành 6 chỉ tiêu; 5 chỉ tiêu đạt trên 70%; 3 chỉ tiêu đạt trên 50%, các chỉ tiêu còn lại được xét vào cuối năm. Một số kết quả nổi bật như: thực hiện Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy về xây dựng thị xã Ngã Bảy đến năm 2020 trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, đến nay đã hoàn thành đồ án quy hoạch chung đô thị Ngã Bảy đến năm 2040, hoàn thành số liệu rà soát đánh giá bổ sung đô thị loại III; hoàn thành xây dựng NTM nâng cao xã Đại Thành, tiếp tục xây dựng tiêu chí NTM nâng cao 2 xã Tân Thành và Hiệp Lợi. Trên lĩnh vực kinh tế, giá trị sản xuất ước trên 2.700 tỷ đồng, đạt 53,67% ,  tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 1.200 tỷ đồng, đạt trên 51%, thu ngân sách 213,7 tỷ đồng, đạt trên 60%;

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng gắn sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị của thị trường. Một số dự án ứng dụng khoa học công nghệ đang đã mang lại hiệu quả tích cực. Công tác chăm lo cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm thường xuyên. Từ đầu năm đến nay đã xây dựng 27 căn nhà tình nghĩa, 7 căn nhà tình thương cho các đối tượng khó khăn về nhà ở, vận động quà tặng trên 4 tỷ đồng. Về hoạt động MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, đảm bảo cơ cấu tổ chức, không ngừng đổi mới nội dung hoạt động để thu hút đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt. Quốc phòng an ninh được giữ vững.

Đánh giá cao kết quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền thị xã Ngã Bảy. Tuy nhiên, ông Huỳnh Thanh Tạo- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu QH tỉnh Hậu Giang lưu ý, để hoàn thành thành tốt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ năm 2019, cấp ủy chính quyền thị xã cần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao. Trong chỉ đạo điều hành cần thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện, nhất là trong đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, quy hoạch vùng nguyên liệu bền vững. Tăng cường phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi nhất là dịch tả heo châu phi đang diễn biến phức tạp, thị xã cần chủ động phòng chống cũng như xử lý thật tốt về môi trường tại các điểm dịch đã được chôn lấp để tránh dịch lây lan diện rộng.

 

 

Bảo Toàn
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE