ÔNG DƯƠNG VĂN SƠN - PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY KIỂM TRA KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TẠI ĐẢNG BỘ TẠI XÃ ĐẠI THÀNH
Huỳnh Thanh Cần 12/12/2019 07:00
Ông Dương Văn Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Đảng bộ tại xã Đại Thành

 

Ông Dương Văn Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Ngã Bảy - Chủ tịch HĐND thị xã; ông Bùi Việt Hà - Phó chủ tịch UBND thị xã cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành, đoàn thể thị xã đã có buổi kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết năm 2019 tại Đảng bộ xã Đại Thành. Năm 2019, Nghị quyết Đảng bộ xã Đại Thành đề ra 16 chỉ tiêu, đến nay đã có 13 chỉ tiêu hoàn thành; 01 chỉ tiêu đạt 93% và 02 chỉ tiêu cuối năm đánh giá.

 

 

Một số chỉ tiêu nổi bật như: tổng thu ngân sách Nhà nước trên 6,7 tỷ đồng, đạt 114,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết; củng cố nâng chất 16/16 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; giữ vững và nâng cao chất lượng danh hiệu ấp văn hóa, xã văn hóa, theo đó năm 2019 hộ gia đình văn hóa chiếm trên 92% hộ dân, đạt trên 115% chỉ tiêu Nghị quyết năm; các chỉ tiêu như: tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, huấn luyện lực lượng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hòa giải cơ sở đều đạt và vượt so với Nghị quyết; mức độ hài lòng của người dân đối với cấp ủy chính quyền đạt 98%  so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là 95%.

Tuy nhiên, ngoài 2 chỉ tiêu sẽ đánh giá trong những ngày cuối năm thì xã Đại Thành vẫn còn 1 chỉ tiêu chưa đạt đó là tỷ lệ người dân tham gia các hình thức BHYT, chỉ tiêu này địa phương chỉ mới thực hiện đạt 83,97%/90% so với Nghị quyết. Vì vậy, tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Dương Văn Sơn yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã Đại Thành cần tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu về BHYT; chuẩn bị nội dung tổng kết Nghị quyết Đảng bộ xã năm 2019, triển khai Nghị quyết năm 2020 cũng như công tác đánh giá tổ chức cơ sở đảng, đảng viên cuối năm; chuẩn bị nội dung cho kỳ họp HĐND cuối năm; quan tâm xây dựng cảnh quan môi trường, chuẩn bị hoạt động chăm lo tết cho các đối tượng.

Bảo Toàn
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE