Ngã Bảy họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập ngành Tuyên giáo của Đảng

Ngã Bảy họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập ngành Tuyên giáo của Đảng

Ngã Bảy triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi “Báo cáo viên giỏi” năm 2019

Ngã Bảy triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi “Báo cáo viên giỏi” năm 2019

Sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp kiểm tra giám sát thi hành kỹ luật Đảng

Thị ủy Ngã Bảy vừa tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Thực hiện quy chế phối hợp này, thời gian qua

Đảm bảo tốt công tác chuẩn bị cho lãnh đạo tỉnh đối thoại trực tiếp với Nhân dân tại thị xã Ngã Bảy

Đảm bảo tốt công tác chuẩn bị cho lãnh đạo tỉnh đối thoại trực tiếp với Nhân dân tại thị xã Ngã Bảy

Ông Huỳnh Thanh Tạo- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm tại Đảng bộ thị xã Ngã Bảy

Ông Huỳnh Thanh Tạo- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm tại Đảng bộ thị xã Ngã Bảy

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc tạm dừng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Xin ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết
Về việc Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Về việc tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Về việc Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2019
Lịch tiếp công dân định kỳ của đại biểu HĐND thị xã năm 2019

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE