TẬP HUẤN KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ ĐOÀN, HỘI CƠ SỞ NĂM 2019
Huỳnh Thanh Cần 28/06/2019 10:20
Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, hội cơ sở năm 2019

Nhằm nâng cao trình độ kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn, Hội trên địa bàn thị xã, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, bản lĩnh chính trị để thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn, Hội và phong trào TTN của địa phương, Ban Thường vụ Thị đoàn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, hội cơ sở năm 2019.

Tiến sỹ Lê Văn Tư – Giảng viên Trường Đại học Cần Thơ đang trình bày chuyên đề khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh  niên

Lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, hội cơ sở năm 2019 với 40 học viên tham dự. Lớp tổ chức trong 03 ngày, từ ngày 27/6/2019 đến hết ngày 29/6/2019. Nội dung học xoay quanh việc triển khai 02 chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn. Trong đó chú trọng vào giải pháp thực hiện phong trào khởi nghiệp lập nghiệp, thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trong thanh niên; giải pháp thực hiện phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trong thanh niên và xây dựng mô hình làm kinh tế có hiệu quả của thanh niên trong giai đoạn hiện nay; chuyên đề Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên Việt Nam.

 

 

Yến Linh
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE