RA MẮT 02 MÔ HÌNH MỚI Ở KHU DÂN CƯ
Huỳnh Thanh Cần 08/08/2019 10:16
Ngày 06.8.2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ngã Bảy phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hiệp Lợi và phường Ngã Bảy đã tổ chức ra mắt 2 mô hình Khu dân cư không có tệ nạn ma túy và Khu dân cư bảo vệ môi trường “nói không với bọc nilon”.

 

Ra mắt Mô hình Khu dân cư không có tệ nạn ma túy ở ấp Láng Sen A, xã Hiệp Lợi

Mô hình Khu dân cư không có tệ nạn ma túy ở ấp Láng Sen A, xã Hiệp Lợi, có 16 thành viên tham gia hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, với nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền các hoạt động giáo dục, phổ biến pháp luật về phòng, chống tệ nạn ma túy và vận động người dân tham gia các hoạt động phòng chống ma túy. Mô hình sẽ sinh hoạt định kỳ 3 tháng 1 lần, mục đích chung tay tăng cường tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa, làm giảm lượng phát sinh người nghiện, đấu tranh có hiệu quả tội phạm về ma túy và nâng cao chất lượng công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện, góp phần giảm tệ nạn về ma túy trên địa bàn. Được biết, theo thống kê xã Hiệp Lợi có 4/6 ấp có người nghiện ma túy, với số người được phát hiện và quản lý là 07 đối tượng; riêng trên địa bàn ấp Láng Sen A đến nay chưa phát hiện đối tượng nghiện cũng như có hành vi có liên quan đến tệ nạn ma túy.

Mô hình Khu dân cư bảo vệ môi trường “nói không với bọc nilon” ở khu vực II, phường Ngã Bảy. Mô hình có 20 thành viên tham gia, sẽ họp định kỳ 3 tháng 1 lần. Mục đích tuyên truyền để mọi người dân nhận thức rõ về tác hại của túi nilon đối với môi trường, nhằm nâng cao ý thức mọi người trong việc tạo thói quen hạn chế sử dụng túi nilon hướng đến không sử dụng túi nilon trong cuộc sống hàng ngày; tuyên truyền phân loại rác thải, nhựa, túi nilon khó phân hủy tại từng hộ gia đình, khu dân cư để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái chế. Việc ra mắt mô hình cũng khẳng định quyết tâm của địa phương đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, góp phần vào các hoạt động thiết thực trong việc hạn chế sử dụng túi nilon vì sự nghiệp bảo vệ môi trường.

 

Hoài Trọng
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE