MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THỊ XÃ NGÃ BẢY NÂNG CAO CÔNG TÁC PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN
Huỳnh Thanh Cần 09/10/2019 13:26

 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ngã Bảy vừa phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thị xã và UBND xã Tân Thành tổ chức buổi tuyên truyền với “hình thức tập trung, nội dung thiết thực” và lắng nghe ý kiến người dân tại khu vực chợ Tân Thành, với 45 hộ dân tham dự.

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền bảo vệ môi trường

 

Tại đây, UB MTTQ thị xã đã phối hợp với các phòng, ban ngành tuyên truyền nhiều nội dung thiết thực cho các hộ dân tại khu vực chợ Tân Thành như: một số kỹ năng về phòng cháy chữa cháy; giữ gìn vệ sinh môi trường ở cộng đồng và khu vực mua bán; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và một số nội dung liên quan đến việc vận động người dân phối hợp cùng chính quyền địa phương lát gạch vỉa hè tạo cảnh quan sạch đẹp tại khu vực trung tâm xã. Buổi tuyên truyền cũng đã tiếp nhận được 9 lượt ý kiến của người dân mong các ngành chức năng và địa phương sớm giải quyết như: chưa có nơi tập trung để người dân để rác thải sinh hoạt; nên sắp xếp tại các lô, sạp mua bán trong khu vực chợ cho phù hợp với điều kiện kinh doanh, mua bán đối với các tiểu thương, việc lát gạch vỉa hè cần xây dựng kế hoạch chi tiết về hình thức đóng góp để người dân được biết rõ hơn. Các ý kiến của người dân đặt ra tại buổi làm việc đã được các ngành chức năng của thị xã và lãnh đạo UBND xã Tân Thành giải đáp cụ thể, riêng các ý kiến vượt thẩm quyền giải quyết được UB MTTQ Việt Nam thị xã ghi nhận và tiếp tục kiến nghị đến các ngành có liên quan sớm giải quyết cho người dân.

 

Quốc Khánh
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019
V/v phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy
Về việc tuyển dụng viên chức năm 2019
V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2019
Về việc tạm dừng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Xin ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE