HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN “HÌNH THỨC TẬP TRUNG- NỘI DUNG THIẾT THỰC”
Huỳnh Thanh Cần 05/08/2019 10:05
Hiệu quả công tác tuyên truyền “Hình thức tập trung- Nội dung thiết thực”

 

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Ngã Bảy vừa phối hợp cùng với các ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức hội nghị sinh hoạt tuyên truyền pháp luật theo phương châm “Hình thức tập trung- Nội dung thiết thực” và lắng nghe ý kiến cán bộ hưu trí, nhân dân trên địa bàn của phường Lái Hiếu. Đây là một trong các mô hình tuyên truyền rất hiệu quả được Ủy ban MTTQVN thị xã Ngã Bảy triển khai thực hiện.

Đại diện Công an thị xã Ngã Bảy tham gia tuyên truyền Luật giao thông đường bộ tại hội nghị

 Tại hội nghị, cán bộ hưu trí và nhân dân trên địa bàn phường Lái Hiếu được nghe đại diện 4 ngành tuyên truyền chính sách pháp luật trên lĩnh vực liên quan như: Hội cựu chiến binh tuyên truyền ý nghĩa truyền thống Hội, truyền thống bộ đội Cụ Hồ; Công an thị xã tham gia tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ; Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã tuyên truyền về tác hại rác thải nhựa và kêu gọi người dân chung tay phòng chống rác thải nhựa; BHXH thị xã tuyên truyền về quyền lợi của người tham gia BHYT hộ gia đình.

Ông Lê Văn Sáu, Chủ tịch UBMTTQVN Thị xã Ngã Bảy phát biểu tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, Thường trực UBMTTQVN thị xã cũng đã tiếp thu 7 lượt ý kiến, kiến nghị của cán bộ hưu trí và nhân dân phường Lái Hiếu xoay quanh nội dung như: giá mía và lúa những năm gần đây bấp bênh ảnh hưởng đến đời sống nông dân, kiến nghị chính quyền có định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp tới đây phù hợp để người dân có cuộc sống kinh tế tốt hơn; người dân cũng đề nghị chính quyền cần hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp một số tuyến lộ giao thông đã bị hư hỏng nặng; vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt tại các tuyến đường, dù đã có trang bị thùng chứa rác nhưng không được mang đi xử lý kịp thời… Các vấn đề người dân nêu ra, một số nội dung được ngành chức năng trả lời tại hội nghị, một số vấn đề vượt thẩm quyền, đại diện Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ngã Bảy ghi nhận để có đề xuất phản biện với các cấp ủy Đảng, chính quyền thị xã sớm có trả lời cho người dân.

 

Bảo Toàn
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE