HỖ TRỢ DÊ GIỐNG CHO ĐẢNG VIÊN KHÓ KHĂN
Huỳnh Thanh Cần 23/09/2019 13:35

 

Từ hiệu quả mô hình hỗ trợ bò giống cho đảng viên, hội viên, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mới đây Ủy ban MTTQVN thị xã Ngã Bảy và các tổ chức thành viên đã thực hiện mô hình hỗ trợ dê giống xoay vòng cho đảng viên, hội viên, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn để góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế.

 

 

Theo đó, Ủy ban MTTQ VN thị xã Ngã Bảy đã hỗ trợ đàn dê gồm 01 cặp dê sinh sản bố mẹ và 02 con dê con cho đảng viên có hoàn cảnh khó khăn tại ấp Sơn Phú 2A, xã Tân Thành. Trị giá đàn dê được hỗ trợ là 15 triệu đồng. Hộ đảng viên này có nhiệm vụ chăm sóc đến khi dê con trưởng thành, cho phối giống, sinh dê con và nuôi đến khi số lượng dê thịt tăng đàn lên cao thì sẽ hoàn trả lại số lượng dê tương đương lúc hỗ trợ ban đầu, để tiếp tục hỗ trợ cho hộ khó khăn khác.

Yến Linh
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Về việc Nghỉ Tết Dương lịch năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE