Sơ kết hoạt động công đoàn thị xã 6 tháng đầu năm 2019

Sơ kết hoạt động công đoàn thị xã 6 tháng đầu năm 2019

Đại hội Chi đoàn khối đoàn thể thị xã Ngã Bảy

Đại hội Chi đoàn khối đoàn thể thị xã Ngã Bảy

Hội nghị nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

Hội nghị nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

Tổng kết thi đua Cựu chiến binh gương mẫu

Tổng kết thi đua Cựu chiến binh gương mẫu

Họp mặt kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam

Họp mặt kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, hội cơ sở năm 2019

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, hội cơ sở năm 2019

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE