Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, hội cơ sở năm 2019

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, hội cơ sở năm 2019

Giám sát các công trình lộ giao thông nông thôn và chỉnh trang đô thị

Giám sát các công trình lộ giao thông nông thôn và chỉnh trang đô thị

Thị xã Ngã Bảy ra quân chiến dịch thanh niên tình hè năm 2019

Thị xã Ngã Bảy vừa tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình hè năm 2019 tại khu vực 4, phường Lái Hiếu.

Hội nghị Công an thị xã lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân

Công an thị xã Ngã Bảy vừa tổ chức Hội nghị Công an thị xã lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân năm 2018 với sự tham dự của trên 60 người dân thị xã. Đoàn chủ tọa hội nghị

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Về việc Nghỉ Tết Dương lịch năm 2020
Danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
V/v tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE