Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên 06 tháng đầu năm 2019

Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên 06 tháng đầu năm 2019

Sơ kết hoạt động công đoàn thị xã 6 tháng đầu năm 2019

Sơ kết hoạt động công đoàn thị xã 6 tháng đầu năm 2019

Đại hội Chi đoàn khối đoàn thể thị xã Ngã Bảy

Đại hội Chi đoàn khối đoàn thể thị xã Ngã Bảy

Hội nghị nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

Hội nghị nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

Tổng kết thi đua Cựu chiến binh gương mẫu

Tổng kết thi đua Cựu chiến binh gương mẫu

Họp mặt kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam

Họp mặt kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Về việc Nghỉ Tết Dương lịch năm 2020
Danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
V/v tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE