Ra mắt 02 mô hình mới ở Khu dân cư

Ngày 06.8.2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ngã Bảy phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hiệp Lợi và phường Ngã Bảy đã tổ chức ra mắt 2 mô hình Khu dân cư không có tệ nạn ma túy và Khu dân cư bảo vệ môi trường “nói không với bọc nilon”.

Hiệu quả công tác tuyên truyền “Hình thức tập trung- Nội dung thiết thực”

Hiệu quả công tác tuyên truyền “Hình thức tập trung- Nội dung thiết thực”

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Về việc Nghỉ Tết Dương lịch năm 2020
Danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
V/v tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE