Tổng kết thi đua Cựu chiến binh gương mẫu

Tổng kết thi đua Cựu chiến binh gương mẫu

Họp mặt kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam

Họp mặt kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, hội cơ sở năm 2019

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, hội cơ sở năm 2019

Giám sát các công trình lộ giao thông nông thôn và chỉnh trang đô thị

Giám sát các công trình lộ giao thông nông thôn và chỉnh trang đô thị

Thị xã Ngã Bảy ra quân chiến dịch thanh niên tình hè năm 2019

Thị xã Ngã Bảy vừa tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình hè năm 2019 tại khu vực 4, phường Lái Hiếu.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2019
Về việc tạm dừng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Xin ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết
Về việc Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Về việc tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Về việc Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2019

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE