Ra mắt 02 mô hình mới ở Khu dân cư

Ngày 06.8.2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ngã Bảy phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hiệp Lợi và phường Ngã Bảy đã tổ chức ra mắt 2 mô hình Khu dân cư không có tệ nạn ma túy và Khu dân cư bảo vệ môi trường “nói không với bọc nilon”.

Hiệu quả công tác tuyên truyền “Hình thức tập trung- Nội dung thiết thực”

Hiệu quả công tác tuyên truyền “Hình thức tập trung- Nội dung thiết thực”

Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên 06 tháng đầu năm 2019

Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên 06 tháng đầu năm 2019

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc tạm dừng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Xin ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết
Về việc Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Về việc tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Về việc Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2019
Lịch tiếp công dân định kỳ của đại biểu HĐND thị xã năm 2019

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE