• Ban Tuyên giáo Thị ủy Ngã Bảy  Tổ chức về nguồn tại Trung ương cục Miền Nam
  • VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI TRUNG ƯƠNG KIỂM TRA NTM NGÃ BẢY
  • PHƯỜNG NGÃ BẢY SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN QĐ290
  • TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
  • HỌP MẶT 70 NĂM NGÀNH CÔNG AN NHÂN DÂN
  • TÂN THÀNH TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ
  • MẶT TRẬN TỔ QUỐC SƠ KẾT THỰC HIỆN MÔ HÌNH NĂM 2015
  • TRAO THƯỞNG ĐỘI BÓNG RỔ XỔ SỐ KIẾN THIẾT HẬU GIANG ĐẠT THÀNH TÍCH CAO GIẢI BÓNG RỔ TRẺ TOÀN QUỐC 2015
  • SƠ KẾT TUẦN LỄ CAO ĐIỂM CỦNG CỐ, NÂNG CHẤT XÃ NÔNG THÔN MỚI VÀ PHƯỜNG VĂN MINH ĐÔ THỊ
  • CÔNG AN THỊ XÃ NGÃ BẢY LẮNG NGHE Ý KIẾN NHÂN DÂN

Kinh tế - Chính trị

Văn hóa xã hội

An ninh quốc phòng

UBND xã phường