• LÃNH ĐẠO THỊ ỦY, UBND THỊ XÃ KIỂM TRA KINH TẾ XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG AN NINH VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CÁC XÃ PHƯỜNG
  • THỊ XÃ NGÃ BẢY TỔ CHỨC ĐÊM TRUNG THU VÀ TẶNG QUÀ CHO CÁC EM THIẾU NHI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
  • NGÃ BẢY BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CƠ SỞ NĂM 2016
  • NGÃ BẢY TỔ CHỨC HỘI THI “BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI” NĂM 2016
  • RA MẮT MÔ HÌNH TỔ HỢP TÁC ĐAN ĐÁT GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM Ở NÔNG THÔN
  • ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG NGÀNH ĐIỆN
  • NGÃ BẢY KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2016
  • TRAO HỌC BỔNG NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI
  • BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY NGÃ BẢY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN THÁNG 8/2016
  • XÃ ĐẠI THÀNH DIỄN TẬP PHÒNG THỦ NĂM 2016

Kinh tế - Chính trị

LÃNH ĐẠO THỊ ỦY, UBND THỊ XÃ KIỂM TRA KINH TẾ XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG AN NINH VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CÁC XÃ PHƯỜNG

Từ ngày 12 đến ngày 15/9, lãnh đạo thị ủy, UBND thị xã Ngã Bảy đã đến kiểm tra kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm tại 6 xã, phường. Qua 9 tháng đầu năm, các xã phường đã thực hi... Chi tiết

Văn hóa xã hội

An ninh quốc phòng

UBND xã phường

http://1tour.vn