• KHEN THƯỞNG CUỘC THI MÔ HÌNH CÓ CẢNH QUAN, MÔI TRƯỜNG SÁNG, XANH, SẠCH, ĐẸP, GIAI ĐOẠN 2017- 2018
  • ĐẠI BIỂU HĐND 3 CẤP TIẾP XÚC CỬ TRI THỊ XÃ NGÃ BẢY
  • THỊ ỦY NGÃ BẢY TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019
  • LÃNH ĐẠO THỊ XÃ KHẢO SÁT ĐÊ BAO CÁC XÃ NÔNG THÔN MỚI
  • Tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2018
  • Trên 130 doanh nghiệp tham gia tập huấn phòng cháy chữa cháy
  • Tổ chức thành công Hội thi sử ca học đường
  • HỖ TRỢ CON GIỐNG CHO LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ
  • Trung tâm Y tế Thị xã Ngã Bảy – Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
  • Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng HĐND&UBND thị xã Ngã Bảy năm 2018

Kinh tế - Chính trị

Văn hóa xã hội

An ninh quốc phòng

UBND xã phường

http://1tour.vn