• THỊ XÃ NGÃ BẢY VẬN ĐỘNG TIỀN MẶT ỦNG HỘ QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO ĐẠT GẦN 300% CHỈ TIÊU
 • ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016
 • SƠ KẾT CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2017
 • KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NĂM 2016 Ở THỊ XÃ NGÃ BẢY
 • TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN VỀ XÂY DỰNG THỊ XÃ NGÃ BẢY THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNH
 • THƯỞNG NÓNG CHO 2 TẬP THỂ VÀ 12 CÁ NHÂN HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC CHỈ TIÊU VẬN ĐỘNG NGƯỜI DÂN THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ
 • BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY LÀM VIỆC VỚI THỊ ỦY NGÃ BẢY VỀ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO, CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NĂM 2016
 • THỊ XÃ NGÃ BẢY THÔNG QUA MẪU THIẾT KẾ TRANG TRÍ ĐƯỜNG PHỐ NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU
 • KIỂM TRA CÔNG TÁC RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO
 • BAN PHÁP CHẾ HĐND GIÁM SÁT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN

Kinh tế - Chính trị

Văn hóa xã hội

An ninh quốc phòng

UBND xã phường

http://1tour.vn