• BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH GIÁM SÁT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
  • NGÀY HỘI ĐOÀN VIÊN NĂM 2018
  • SƠ KẾT MÔ HÌNH HỖ TRỢ BÒ GIỐNG CHO ĐẢNG VIÊN, ĐOÀN VIÊN, HỘI VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
  • KHỞI CÔNG XÂY DỰNG 2 CĂN NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG
  • SƠ KẾT TÌNH HÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  • XUỐNG GIÔNG DỨT ĐIỂM DIỆN TÍCH MÍA NIÊN VỤ 2018
  • THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ XÃ NGÃ BẢY PHIÊN HỌP THÁNG 3/2018
  • Trao tặng quà cho hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Kinh tế - Chính trị

Ông Phạm Chí Dũng, Phó Bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy cùng đại diện các ngành liên quan vừa đến kiểm tra một số công trình dự án đang triển khai thực hiện trên địa bàn thị xã và tiến độ thực hiện việc chuyể... Chi tiết

Văn hóa xã hội

An ninh quốc phòng

UBND xã phường

http://1tour.vn