• THƯ VIỆN THỊ XÃ TIẾP TỤC THU HÚT BẠN ĐỌC
  • HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC VỀ ĐẢM BẢO AN NINH, AN TOÀN TRƯỜNG HỌC VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG
  • Sẽ tổ chức 2 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân
  • Thị xã Ngã Bảy phát động Cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019
  • TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM 21/4
  • THỊ XÃ NGÃ BẢY TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM” NĂM 2019
  • CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY NGÃ BẢY
  • ĐANG VÀO VỤ THU HOẠCH RỘ LÚA ĐÔNG XUÂN
  • KIỂM TRA XÂY DỰNG PHƯỜNG VĂN MINH ĐÔ THỊ KIỂU MẪU
  • Hội thi “Tiếng trống Đội ta” và Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”

Kinh tế - Chính trị

Văn hóa xã hội

UBND xã phường

http://1tour.vn