• SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TĂNG HƠN 66%
  • TỔNG KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẢNG BỘ NĂM 2014
  • TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THI TÌM HIỂU NỘI DUNG 45 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC HỒ CHÍ MINH
  • TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
  • SƠ KẾT XÂY DỰNG PHƯỜNG VĂN MINH ĐÔ THỊ
  • SƠ KẾT BƯỚC 1 CÔNG TÁC TUYỂN QUÂN NĂM 2015
  • NHÂN RỘNG CÁC MÔ HÌNH LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
  • KIỂM TRA PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON TRẺ 5 TUỔI
  • TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TW 7 KHÓA IX  VỀ CÔNG TÁC TÔN GIÁO
  • TÂN THÀNH TỔ CHỨC DIỄN TẬP CHIẾN ĐẤU TRỊ AN

Kinh tế - Chính trị

Văn hóa xã hội

An ninh quốc phòng

UBND xã phường