• 7 CHI, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2015-2020
 • ĐẢNG BỘ PHƯỜNG LÁI HIẾU TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2015-2020
 • ĐƠN VỊ ĐẦU TIÊN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG ĐIỂM CẤP CƠ SỞ Ở THỊ XÃ NGÃ BẢY
 • THỊ ỦY NGÃ BẢY SƠ KẾT QUÝ I VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ II
 • TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2014
 • THỊ ỦY NGÃ BẢY TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TW 10 (KHÓA XI) TRIỂN KHAI LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VÀO DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP
 • TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG DÂN SỐ NĂM 2015
 • PHÁT ĐỘNG NGÀY CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE NHÂN DÂN
 • TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO VÀ CHƯƠNG TRÌNH AN SINH XÃ HỘI
 • PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO PHỤ TRÁCH XÂY DỰNG XÃ HIỆP LỢI ĐẠT 19 TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI

Kinh tế - Chính trị

Văn hóa xã hội

An ninh quốc phòng

UBND xã phường

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG LÁI HIẾU TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2015-2020

Ngày 14/4, Đảng bộ phường Lái Hiếu đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã triệu tập 135 đại biểu về dự, đại diện cho 208 đảng viên của Đảng bộ. Ảnh: BCH Đảng bộ phường Lái Hiếu nhiệm kỳ mới ra mắt... Chi tiết