• LÃNH ĐẠO THỊ XÃ NGÃ  BẢY CHÚC TẾT CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ
  • BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY NGÃ BẢY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN THÁNG 02 NĂM 2016
  • HỌP MẶT MỪNG ĐẢNG- MỪNG XUÂN BÍNH THÂN NĂM 2016
  • BÍ THƯ TỈNH ỦY THĂM TẶNG QUÀ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH
  • TRIỆT PHÁ MỘT TỤ ĐIỂM ĐÁ GÀ ĂN TIỀN
  • THỊ ỦY NGÃ BẢY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐT THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG
  • NGÀNH Y TẾ THỊ XÃ NGÃ BẢY TỔNG KẾT NĂM 2015
  • TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2015
  • TỔNG KẾT CÔNG TÁC THU THUẾ NĂM 2015, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THU THUẾ NĂM 2016
  • GIẢI BÓNG RỔ MỞ RỘNG MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN BÍNH THÂN

Kinh tế - Chính trị

Văn hóa xã hội

An ninh quốc phòng

UBND xã phường