• TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ – LƯU TRỮ
  • BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TỈNH KIỂM TRA TẠI THỊ XÃ NGÃ BẢY
  • BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG ĐẢNG VIÊN MỚI KHÓA II, NĂM 2016
  • BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY NGÃ BẢY TỰ PHÊ NĂM 2016
  • THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ  TW 4 KHÓA XII
  • THĂM, TẶNG QUÀ CHO NẠN NHÂN TAI NẠN GIAO THÔNG
  • BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY HẬU GIANG TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG
  • TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  • HIỆU QUẢ MANG LẠI TỪ MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI
  • THỊ ỦY NGÃ BẢY HỌP BÁO RÀ SOÁT CÁC CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT NĂM 2016

Kinh tế - Chính trị

Văn hóa xã hội

An ninh quốc phòng

UBND xã phường

http://1tour.vn