• HỘI THI CÁN BỘ GIẢNG DẠY CHÍNH TRỊ GIỎI NĂM 2017
 • BAN TUYÊN GIÁO NGÃ BẢY SƠ KẾT THỰC HIỆN CHỈ TIÊU VỀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG ĐỢT I/2017
 • Ngã Bảy sơ kết công tác CCHC và mô hình giải quyết TTHC ”3 trong 1” 6 tháng đầu năm 2017
 • LỄ KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP LIÊN TỊCH TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
 • KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CẦU RẠCH NGÂY, XÃ TÂN THÀNH
 • THÊM 24 BÒ GIỐNG TRAO CHO ĐẢNG VIÊN, ĐOÀN VIÊN, HỘI VIÊN NGHÈO
 • NGÃ BẢY CÓ 12/19 CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT HOÀN THÀNH TỪ 50% TRỞ LÊN
 • MÍT TINH HƯỞNG ỨNG NGÀY ASEAN PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT
 • ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM, NGƯỜI MÙ, NGƯỜI TÀN TẬT, TRẺ MỒ CÔI NHIỆM KỲ 2017 – 2022
 • Hội nghị triển khai các văn bản diễn tập chiến đấu Khu vực phòng thủ năm 2017

Kinh tế - Chính trị

Văn hóa xã hội

http://1tour.vn