• NGÃ BẢY SƠ KẾT CÔNG TÁC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
 • BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY HẬU GIANG MỞ LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG
 • SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA TỈNH ỦY VÀ THỊ ỦY TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
 • GIÁM SÁT THỰC HIỆN LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
 • Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND thị xã Ngã Bảy với Thường trực HĐND các xã, phường
 • HỌP MẶT KỶ NIỆM 61 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM
 • HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG
 • ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND 3 CẤP TIẾP XÚC CỬ TRI THỊ XÃ NGÃ BẢY
 • DIỄN ĐÀN CÔNG AN THỊ XÃ LẮNG NGHE Ý KIẾN NHÂN DÂN
 • HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH MỞ RỘNG ĐẢNG BỘ PHƯỜNG NGÃ BẢY VÀ ĐẢNG BỘ XÃ TÂN THÀNH

Văn hóa xã hội

An ninh quốc phòng

UBND xã phường

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH MỞ RỘNG ĐẢNG BỘ PHƯỜNG NGÃ BẢY VÀ ĐẢNG BỘ XÃ TÂN THÀNH

Trong các ngày 4 và 5/10, ông Nguyễn Thiện Nhơn, Bí thư Thị ủy và ông Dương Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đã tham dự hội nghị BCH mở rộng Đảng bộ phường Ngã Bảy và Đảng bộ xã Tân Thành. Đến nay phường N... Chi tiết

http://1tour.vn