• Tập huấn chính sách thuế, nộp hồ sơ khai thuế điện tử
 • TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở NĂM 2018
 • Ban Chỉ đạo Tháng Công nhân thị xã Ngã Bảy tổ chức thăm hỏi, động viên công đoàn viên bệnh hiểm nghèo
 • Liên đoàn Lao động ký kết với Bưu điện thị xã về Chương trình “Khởi động hợp tác – chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6”
 • Thị Xã Ngã Bảy tổ chức thành công bầu cử Trưởng ấp, khu vực
 • Thị ủy Ngã Bảy tổng kết, sơ kết việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và Chương trình hành động của Tỉnh ủy
 • Hội thi Chỉ huy Đội giỏi và nét đẹp đội viên năm 2018
 • CHUNG KẾT HỘI THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG TRẺ NĂM 2018
 • LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THỊ XÃ NGÃ BẢY TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
 • THỊ XÃ NGÃ BẢY TỔ CHỨC BÀN GIAO MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN

Văn hóa xã hội

http://1tour.vn