• TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2016 PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2017
  • TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM 2017
  • HỘI THI TIN HỌC TRẺ THỊ XÃ NGÃ BẢY LẦN THỨ XIV
  • BAN KINH TẾ – XÃ HỘI HĐND THỊ XÃ GIÁM SÁT TẠI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  • ÔNG HUỲNH THANH TẠO lÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO THỊ XÃ VỀ THỰC TRẠNG CÁN BỘ CƠ SỞ NGHỈ VIỆC
  • RA MẮT MÔ HÌNH “TỦ ÁO TÌNH THƯƠNG”
  • KIỂM TRA BẮN ĐẠN THẬT CHO 69 LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ
  • THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ XÃ GIAO BAN QUÝ I.2017
  • BÍ THƯ TỈNH ỦY HỌP BÀN GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO PHÁT TRIỂN DIỆN TÍCH NUÔI THỦY SẢN
  • PHƯỜNG NGÃ BẢY RA MẮT MÔ HÌNH 4+1

Kinh tế - Chính trị

Văn hóa xã hội

An ninh quốc phòng

UBND xã phường

http://1tour.vn