• BAN PHÁP CHẾ HĐND TX.NGÃ BẢY GIÁM SÁT Ở XÃ TÂN THÀNH
  • HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
  • TỈNH KIỂM TRA PHÒNG CHỐNG MA TÚY, MẠI DÂM Ở NGÃ BẢY
  • THỊ ỦY NGÃ BẢY LONG TRỌNG TRAO HUY HIỆU ĐẢNG
  • BÍ THƯ THỊ ỦY NGÃ BẢY KIỂM TRA CÁC DỰ ÁN KHOA HỌC
  • HỌP MẶT KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP  MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM
  • KHÁNH THÀNH CẦU GIAO THÔNG Ở XÃ TÂN THÀNH
  • Tổ chức xét duyệt đề cương dự án “Áp dụng hệ thống tưới phun mưa cho vườn cây cam sành trên địa bàn thị xã Ngã Bảy giai đoạn 2015-2017″
  • BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HỢP TÁC XÃ
  • THỐNG NHẤT NỘI DUNG KỲ HỌP CUỐI NĂM HĐND THỊ XÃ

Kinh tế - Chính trị

Văn hóa xã hội

An ninh quốc phòng

UBND xã phường