• TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2014
  • BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH
  • SƠ KẾT 4 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH
  • SƠ KẾT ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI CÂY TRỒNG VẬT NUÔI
  • TỈNH ỦY, UBND TỈNH LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO THỊ XÃ VỀ CHUẨN BỊ LỄ CÔNG NHẬN ĐÔ THỊ LOẠI III
  • NGÃ BẢY TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ “ KỶ NIỆM 45 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH”
  • THỊ XÃ NGÃ BẢY TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ CÔNG NHẬN ĐÔ THỊ LOẠI III
  • THỊ XÃ NGÃ BẢY ĐẠT 47/49 CHỈ TIÊU ĐÔ THỊ LOẠI III
  • BÍ THƯ THỊ ỦY THĂM VÀ CHÚC MỪNG GIÁNG SINH
  • HỌP MẶP 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Kinh tế - Chính trị

Văn hóa xã hội

An ninh quốc phòng

UBND xã phường