• Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn
  • THĂM, TẶNG QUÀ SỸ QUAN DỰ BỊ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
  • TẬP HUẤN VIẾT HỘ VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO NHÂN DÂN
  • THÔNG QUA QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ NGÃ BẢY ĐẾN NĂM 2040
  • SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 9 THÁNG ĐẦU NĂM
  • Về thăm di tích lịch sử Ban Kiểm tra Trung ương Cục miền Nam
  • KIỂM TRA AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM MÙA TRUNG THU
  • ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI ĐIỂM NHIỆM KỲ 2018-2019
  • Sơ kết vận động Quỹ vì người nghèo – Chương trình An sinh xã hội và mô hình hỗ trợ bò giống
  • MTTQ VIỆT NAM TỈNH HẬU GIANG GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CÁC LÒ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM

Kinh tế - Chính trị

Văn hóa xã hội

An ninh quốc phòng

UBND xã phường

http://1tour.vn