• BÍ THƯ THỊ ỦY NGÃ BẢY GẶP GỠ ĐỐI THOẠI HỘ NGHÈO
  • 35 CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN 2 GIỎI CẤP TỈNH
  • ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN PHONG TRÀO THI ĐUA VÌ AN NINH TỔ QUỐC GIAI ĐOẠN 2010-2015
  • NGÃ BẢY CÓ THÊM MỘT TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
  • TỪ NHẬN THỨC ĐẾN HÀNH ĐỘNG
  • KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CHỢ NỔI NGÃ BẢY GẮN VỚI DU LỊCH SÔNG NƯỚC MIỆT VƯỜN
  • 100% CHI, ĐẢNG BỘ Ở THỊ XÃ NGÃ BẢY TỔ CHỨC XONG ĐẠI HỘI
  • TỔNG KẾT 4 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
  • HỌP MẶT KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY MIỀN NAM HOÀN TOÀN GIẢI PHÓNG
  • PHÁT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN

Kinh tế - Chính trị

Văn hóa xã hội

An ninh quốc phòng

UBND xã phường